TAM QUỐC DIỄN NGHĨA (có thể tải về để đọc)

Tháng Ba 15, 2017 8:26 chiều

Tam quc din nghĩa: Nguyên tên là Tam quc chí thông tc din nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14; kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220280), theo phương pháp by thc ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.

Link download tác phẩm về máy để đọc:

http://www.mediafire.com/?84nci3fd5m452jt