THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-CNN QUẢNG BÌNH

Tháng Tư 4, 2017 9:35 sáng

SỜ LĐ-TB VÀ XẢ HỘI TÌNH QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG TCKT CỒNG-NỒNG NGH1ẼP
Số: 05/TBTS – KTCNN

THÔNG BẢO TUYỂN SINH

HỆ TRUNG CẢP CHÍNH QUY VÀ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – NẮM 2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình là một trường công lập đào tạc kỹ thuật đã ngành nghề và bậc học. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã trở thành mội cơ sở đào tạo cỏ chất lượng và uy tín cao trên địa bàn tỉnh và cả nước. Là địa chỉ đào tạo kỹ thuật tin cậy cho người lao động, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhôn lực lao động kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tể – xã hội địa phương. Hiện tại quy mô đào tạo, bồi dương hàng năm dạt từ 8500 đến 900C học sinh với trên 20 ngành nghề đào tạo: Trung cấp Kỹ thuật, Công nhân Kỹ thuật và Liên kết đào tạo Đại học trên nhiều hình thửc (Đại học Liên thông, Đại học tại chức, Đại học Từ xa, Đại học Văn bàng hai…

Năm 2017, vởi mục tiêu đào tạo theo đơn đặt hàng đã ký với các Công ty, các Tập đoàn vả doanh nghiệp sử đụng lao động trong cả nưởc. Hiện nay Nhà trường liên tục tuyển sinh đào tạo các chuyên ngành sau:

TT Chuyên ngành Mãngành TT Chuyên ngành Mãngành
1 Điện dân dụng và công nghiệp 5520223 11 Nuôi trồng thuỷ sản 5620302
2 Kỹ thuật máy lanh và điều hoà không khỉ 5520205 12 Lâm sinh 5620202
3 Cơ khí dộng lực 5520115 13 Quản lý đất đại 5820102 1
4 Tin bọc ứng dụng 5480206 14 Trồng trọt 5620109 1
5 Vận hành thi công nén 5520183 15 Công nghệ KT vật liệu xây dựng 5510104
6 Xây dựng dấn dụng và công nghiệp 5580202 16 Công nghệ hàn 5510217
7 Xây dựng cẩu đường 5580203 17 Trẳc địa – Địa hình- Địa chính 5510907
8 Chăn nuôi Thú y 5620119 18 Quản trị mọng máy tính 5480210
9 Công nghệ Ô tô 5510216 19 Quản lý và bán hàng siêu thị 5340132
10 Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 5620207 20 Kệ toán Doanh nghiệp 5340302

 

Hình thức tuyến sinh: Xét tuyên;

Bối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên;

Hình thứcđào tạo: Chỉnh quy

Thời gian đào tạo: 1-1,5 năm (tuỳ theo chuyên ngánh);

Hả sơ gồm:

 • 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và cỏ xác nhận cửa Xã Phường nơi cư trú hoặc cơ quan đãng công tác (Hồ sơ theo mẫu của Nhà trường).
 • 03 Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (hoặc tương đương) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh mới tốt nghiệp);
 • 02 Bản phô tô công chứng bạ năm cuối cấp;
 • 03 Bản sao giấy khai sinh;
 • 04 ảnh 3×4 cm;

Học sính đurực miễn 100% học phí: là người tốt nghiệp THCS  học tiếp lên trình độ Trung cấp;

Học sinh đirực miễn phí 100% ăn, và sinh hoạt tại khu nội trú cửa Nhà trường: là học sình thuộc đói tượng ưu tiên: người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo; người khuyết tật; người tát nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; người dân tộc Kỉnh thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo hoặc ỉà người khuyết tật có hộ khẩu thường trủ tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt, vùng
khỏ khăn  xã bãi ngang, ven biền, vùng dân tộc thiều số, biên giới, hài đào; Người có công với các

mạng và thân nhản của người cỏ công với cách mạng.

Đối vói học sính thuộc diện ưu tiên: ngoài các giấy tờ theo quy định nói trên, trong hò sơ càn bồ sung thêm 03 bản phô tô công chứng giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cện nghèo; 03 bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu;

 1. HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thực hiện Kế hoạch liên két đào tạo hệ Đại học giai đoạn 2015 – 2020; Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình liên két với cổc trường Đại học trên toàn quốc đào tạo Đại học Liên thông từ tất cả các ngành Trung cấp đã được đào tạo của Nhà trường, Đại học tại chức, Đại học Từ xa và Đại học Văn bàng hai…

 1. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:
 • Đối vỏi hình thức đào tạo Liên thông:
 • Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tôi nghiệp hệ Trung cấp cùng ngành hoặc nhóm ngành gần.
 • Thời gian đào tạo: 2,5 năm;
 • Đối với hình thức đào tạo Văn băng 2:
 • Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đãtốt nghiệp một bằng Đại học;
 • Thời gian đào tạo: 2,5 năm;
 • Đối với hình thức đào tạo ĐH Từ xa và ĐH Văn bằng 2 Từ xa:
 • Đối tượng tuyẻn sinh: Đối với hình thức đào tạo ĐH Tại chức, ĐH Từ xa: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; Đối với hình thức đào tạo ĐH VB2 Từ xa, thí sinh đã tốt nghiệp một bằng Đại học;
 • Thời gian đào tạo: Đối với hình thức dào tạo ĐH tại chức và ĐH Từ xa: 4 năm; Đối với hình thức đào tạo ĐH VB2 Từ xa: 2,5 năm;
 1. Hình thức tuyền sinh: Xét tuyển;
 2. Thòi gian nhịp học: Dự kiến tháng 4/2017;
 3. Kỉnh phí đào tạo: Do người học đóng theo quy định của nhà nước;
 4. Hình thức học tập: Vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần;
 5. Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Đinh.

III. Cơ HỘI HỌC TẶP LÊN ĐẠI HỌC VÀ CÓ VIỆC LÀM KHI TỐT NGHIỆP HỆ TRƯNG CÁP

 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp học sinh sẽ được Nhà trường đảm bào việc làm tại các Doanh nghiệp, Tập Đoàn và Công ty trong và ngoài tỉnh; hoặc nếu cổ nhu cầu học lên, học sinh sẽ được đãng kỷ học liên thông lên Đại học cùng ngành do Nhà trường liên két với các trưởng Đại học mở tại trưởng.
 • Đối với các em học sinh tốt nghiệp khối ngành Cồng nghiệp và Điện (gồm ngành Điện, Cơ khỉ động lực, KT Xây dựng Công trình Giao thông, KT Xây dựng dân dụng, Vận hành máy thi công nền,…) được tuyển dụng trực tiếp tại Trường vào các Đơn vịssau:
 • Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Vùng Árig Hà Tĩnh;
 • Tổng Công ty Sông Đà (Các Cty TNHH MTV Sông Đà Thăng Long);
 • Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (gồm 15 Công ty thành viên trên toàn quốc):

+ Công ty CP LILAMA 5 ở Nghi Sơn – Thanh Hoá;

+ Công ty CP LILAMA 45.4 ở Biên Hoà – Đồng Nai;

+ Công ty CP LILAMA 45.1 ở TP HCM;

+ Công ty CP LILAMA 45.7 ở Đà Năng.

 • Công ty TNHH Viễn thông AD tại Thành phổ Hồ Chí Minh;
 • Tập Đoàn Trường Thịnh – QB, Khu Du Lịch Resort – Bảo Ninh;
 • Tập Đoàn Ninh Hải – QB; Các Xí nghiệp XD cầu đường bộ;
 • TẠp đoàn Ô tô ThaCo Quảng Bình;
 • Chi nhánh Toyota Quảng Binh;
 • Cty Honda và Mishumitshi Quảng Bình

* Đổi với các em học sinh tốt nghiệp khối ngành Nồng – Lâm nghiệp (Chăn nuôi thú Y, Lâm sinh, Quản lý Bản hàng, Nuôi trồng thuỷ sản,…) được tuyển dụng trực tiếp tại Trường vào các Đơn vị sau:

 • Tập đoàn sản xuất thức ăn và giống gia súc gia cầm Thái Lan – Việt Nam:

+ Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Group Việt nam: Chi nhánh tại các tỉnh Đồng Nai, Đồng bàng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Long An và Quảng Bình;

+ Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam… Chi nhánh tại các tỉnh Đồng Nai, Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Bình Định và các tĩnh Miền Trung…

+ Công ty thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh và các tỉnh Miền tây Nam bộ;

+ Một số Công ty cổ phần thức ăn gia súc khác trên toàn quốc.

 • Tập đoàn FLC tại Quảng Bình;
 • Khu Du Lịch Resort – Bảo Ninh;
 • Tổng c.ty Cao su Miền Nam; c.ty Giống cây trồng Nông Hữu – Đồng Nai;
 • Công ty Giống Vật nuôi Quảng Bình;
 • Công ty TNHH – Một thành viên Lệ Ninh – QB;
 • Công ty TNHH – Một thành viên Việt Trung – QB;
 • Các đơn vị sản xuất mô hình trang trại trên địa bàn Tỉnh.

Ngoài các Doanh nghiệp đăng ký đào tạo và tuyển dụng ở trên, hiện nay Nhà trường có rất nhiều hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng với nhiều công ty và doanh nghiệp khác trong và ngoài tình, tạo cầu nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp với mục tiêu tạo dựng cơ hội và khởi tạo việc làm cho học sinh của Nhà trường sau khi tốt nghiệp ra trường.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Đào Hoài Linh