Hướng dẫn sử dụng tin nhắn qua điện thoại

Tháng Mười 27, 2018 10:35 sáng

Hiện nay nhà trường đã cập nhật đầy đủ số điện thoại của phụ huynh học sinh 8 lớp, đề nghị GVCN sử dụng tin nhăn để trao đổi 2 chiều với phụ huynh về tình hình học sinh lớp mình.

Sau đây là hướng dẫn sử dụng:

I.1. Sổ liên lạc điện tử

 • Đăng ký gói cước
 • Đường dẫn chức năng : Start => Sổ liên lạc điển tử => Đăng ký gói cước.
 • Chức năng này cho phép nhà trường thay đổi thông tin đăng ký sổ liên lạc của học sinh (trên trang viễn thông có chức năng khóa sổ liên lạc không cho phép nhà trường thay đổi thông tin ).
  • Khi chọn gói cước(1) hệ thống sẽ tự động tích chọn các học sinh có số điện thoại phù hợp với gói cước đó, click nút Áp dụng cho h/s đã chọn(2) để áp dụng gói cước ở (1) cho các học sinh được tích chọn.
  • (3) cho phép tra cứu lịch sử đăng ký gói cước.
  • (4) cho phép nhập xuất gói cước từ Excel.
  • (5) sửa thông tin sổ liên lạc cho một học sinh.
  • Có thể click trực tiếp vào từng dòng trên giao diện để chỉnh sửa thông tin rồi click Lưu thay đổi để lưu lại.
   • Gửi tin theo nhóm
  • Đường dẫn chức năng : Start => sổ liên lạc điện tử => Gửi tin theo nhóm.
  • Chức năng này cho phép gửi tin cho các nhóm học sinh.
  • Tạo nhóm nhận tin :
   • Mở chức năng : Start => Sổ liên lạc điện tử => Tạo nhóm – gửi tin theo nhóm.
   • Click nút Thêm mới (1) để thêm tên nhóm, sau đó click cột Danh bạ (2) để thêm danh sách thành viên trong nhóm.
  • Ủy quyền gửi tin theo nhóm:
   • Mở chức năng : Start => Sổ liên lạc điện tử => Ủy quyền gửi SMS theo nhóm.
   • Chọn các giáo viên cần Phân quyền (1) sau đó tích chọn các nhóm (2) mà giáo viên được phép gửi tin và bấm Lưu (3) để lưu lại.
    • Gửi thông tin định kỳ THCS&THPT
   • Đường dẫn chức năng : Desktop => SMS Định kỳ THCS&THPT.
   • Chức năng này cho phép gửi thông tin kết quả học tập của học sinh.
   • Khi tích chọn nút Xem trước (1) thì trước khi gửi tin đi hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho xem trước nội dung. Nếu không tích chọn mục Xem trước thì hệ thống sẽ thực hiện gửi luôn mà không xem trước nội dung.
   • Hệ thống sẽ không gửi lại các điểm đã được gửi vì vậy nếu muốn gửi lại kết quả những điểm đã gửi rồi chúng ta phải tích vào mục (2).
    • Gửi thông báo – Chung
   • Đường dẫn chức năng : Desktop => Gửi TB Chung.
   • Chức năng này cho phép gửi thông báo chung cho học sinh toàn trường, các học sinh sẽ nhận được tin với nội dung giống nhau.
    • Gửi thông báo – Riêng
   • Đường dẫn chức năng : Desktop => Gửi TB riêng.
   • Cho phép gửi thông báo riêng đến học sinh của lớp.
    • Viết nhận xét
   • Đường dẫn chức năng : Desktop => Viết nhận xét.
   • Nhận xét ở chức năng này sẽ được gửi kèm vào thông tin Gửi SMS định kỳ nếu như được cấu hình ở chức năng Cấu hình nội dung gửi SMS.
    • Cấu hình nội dung gửi SMS
   • Đường dẫn chức năng : Start => Sổ liên lạc điện tử => Cấu hình nội dung gửi SMS.
   • Chức năng này cho phép cấu hình nội dung gửi tin.
   • Chọn Loại tin(2) cần cấu hình sau đó chọn thuộc tính muốn cấu hình và click nút Sửa (1)để thay đổi thông tin. Nếu một loại thuộc tính có trạng thái Kích Hoạt(3) thì thuộc tính đó sẽ được gửi kèm khi gửi tin nhắm sổ liên lạc.
    • Cấu hình, Ủy quyền
   • Đường dẫn chức năng :Start => sổ liên lạc điện tử => Cấu hình, ủy quyền.
   • Các giáo viên ở mục (1) nếu được tích chọn sẽ có toàn quyền về Sổ liên lạc bao gồm đăng ký và gửi tin nhắn sổ liên lạc.
   • (2) cho phép phụ huynh học sinh nhà trường có thể tra cứu kết quả học tập trên Web và MyTV (Giống với cấu hình trên trang Viễn thông).