Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ

Tháng Năm 22, 2019 10:10 sáng

IMG_0082 IMG_0083 (1) IMG_0085 (1)Một số hình ảnh về lễ tuyên dương đại biểu cháu ngoan Bác Hồ