Những hình ảnh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 17, 2017 9:18 sáng

học sinh đọc sách tại thư viện IMG_4038 20171017_084324 20171017_084155 20171017_084052 20171017_083849 20171017_083601 20171017_083335 20171017_083032 20171017_083028 20171017_083016 2017-04-20 10.26.12 Hưởng ứng Tuần lễ học tâp suốt đời năm 2017