Hoạt động vệ sinh môi trường tháng 4/2021

Tháng Tư 16, 2021 10:29 chiều

Ngày 15 tháng 04 năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn xã Quảng Đông, 72 bạn Đoàn viên và Đội viên lớp 9 trường THCS Quảng Đông đã tiến hành lao động vệ sinh, thu gom rác thải (đa số là rác thải nhựa) tại khu vực Đảo Yến – Vũng Chùa nơi có con đường dẫn xuống khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một số hình ảnh hoạt động

IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1342 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1346