Hoạt động trò chơi dân gian tháng 12/2020

Tháng Một 9, 2021 4:09 chiều

Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức ngày hội trò chơi dân gian, Liên đội THCS Quảng Đông đã tiến hành tổ chức các hoạt động trong ngày 22/12/2020. Một số hình ảnh hoạt động451C7148-E708-42B8-A19B-80B9A1FD75D2 7A5CFD51-7B18-4E4F-8DD3-FD102E2935A5 857A373E-5D12-434E-AB08-81567B60DA4F 7011D3F1-AE37-4517-8F92-86B95A5E97D2 98767D68-E9DE-4344-B640-49B9D650D64C CD92D2A5-0976-4297-9466-520D0E39DB0A D7A8791A-FB6E-43BB-99E6-5B2729ACFFC3 F47E0676-29E2-4A52-83C0-D85222CA3C7C