Tuyên truyền về ATGT và phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội

Tháng Mười 10, 2019 3:36 chiều

Ngày 11/09/2019, CA huyện Quảng Trạch đã phối hợp với trường THCS Quảng Đông tổ chức buổi tuyên truyền về giáo dục ATGT và phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Sau đây là một số hình ảnh về buổi tuyên truyền:

08A5027C-408C-4CA1-8066-4C23BBC1635880D4B8D4-0019-4652-A8DA-BADD3AF1D575D147BF02-0BE1-4CBA-AEEA-CDC56EAC34E8415B181F-1A2F-4AA1-971F-41B8A9B71838