Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

Tháng Chín 9, 2017 4:36 chiều

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHHỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG***Số: 196 – CTr/HĐĐTW Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018

                                                                    —–

 

Năm học 2017 – 2018 diễn ra trong thời gian cuối nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; toàn Đoàn tập trung tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tiếp đó là triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Trên cơ sở chương trình phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, định hướng năm 2018 của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

 1. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

 “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

 

Yêu cầu: Chủ đề thể hiện nội dung trọng tâm trong năm học là tập trung hướng dẫn tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” với vị trí là phong trào cơ bản nhất, xuyên suốt trong các hoạt động của các cơ sở Đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 1. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
 2. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tổng kết các mặt công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017; xác lập giải pháp trong giai đoạn 2017 – 2022.
 3. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghiên cứu triển khai phù hợp các phong trào nhánh theo từng nội dung, địa bàn cụ thể.
 4. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; giúp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.
 5. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội các cấp. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
 6. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện; phát triển các Nhà Thiếu nhi cấp huyện và các điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 1. 100% Liên đội tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
 2. 100% Liên đội tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.
 3. Mỗi Hội đồng Đội tỉnh, thành phố có ít nhất 01 mô hình hiệu quả trong phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.
 4. Mỗi Hội đồng Đội tỉnh tổ chức được ít nhất 01 Trại hè kỹ năng cấp tỉnh, chỉ đạo điểm 01 Trại hè cấp huyện và 01 trại hè cấp xã cho thiếu nhi.
 5. Tổ chức Đội trong cả nước đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ 300.000 lượt trẻ em đặc biệt, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 6. Ít nhất 95% đội viên đăng ký, 80% đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.
 7. 100% Hội đồng Đội cấp huyện và cấp tỉnh tổ chức hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”.
 8. 100% giáo viên làm tổng phụ trách Đội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác; 80% số huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có câu lạc bộ giáo viên làm tổng phụ trách Đội.
 9. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 10. Giáo dục lý tưởng, truyền thống

– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em thông qua các Hội nghị chuyên đề, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp; các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội; các hoạt động thi tìm hiểu… Hội đồng Đội các cấp nghiên cứu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của thiếu nhi.

– Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức cho thiếu nhi. Tập trung rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là pháp luật về an toàn giao thông. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về cảm hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến, thiếu nhi vi phạm pháp luật.

– Từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như trang tin điện tử, các trang mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi thông tin. Chủ động phối hợp với Đài truyền hình các tỉnh, thành phố xây dựng, sản xuất các chương trình, trò chơi truyền hình bổ ích, có tính giáo dục cho thiếu nhi. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của tổ chức Đoàn, Đội và báo chí của các tỉnh, thành phố tuyên truyền rộng rãi về các chương trình vui chơi, giải trí gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi.

 1. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

2.1. Về nội dung

2.1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống

– Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”“Nghìn việc tốt” và các phong trào nhánh trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào nhánh, đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

– Đẩy mạnh phong trào mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của tổ chức Đoàn, Đội và báo chí của các tỉnh, thành phố tuyên truyền rộng rãi về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

– Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Tăng cường phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

– Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển. Triển khai Chương trình giáo dục về môi trường cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku – Em yêu nước sạch”.

– Tăng cường nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh về tình hình thiếu nhi; giúp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi. Tổ chức, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em.

2.1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập

– Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ” các cấp hướng tới Hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ 24.

– Định hướng, khuyến khích thiếu nhi tiếp cận với các bộ môn khoa học hiện đại và ứng dụng, hướng dẫn các em tìm hiểu những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các sản phẩm khoa học phù hợp. Tổ chức cho các em tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần XIV”.

– Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các Liên đội, “Bạn giúp bạn”“Đôi bạn cùng tiến”… Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo địa phương tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường.

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trại sáng tác thơ văn và trao giải thưởng Cây bút tuổi hồng; tổ chức “Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc sách, chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

– Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.

2.1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng

– Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè. Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… trong nhà trường, nhà thiếu nhi và trên địa bàn dân cư nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền măng non”… Hội đồng Đội các cấp tổ chức Lễ khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em vào dịp 1/6 và các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè; tổ chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán.

– Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, sử dụng internet lành mạnh; sinh hoạt dã ngoại… Xây dựng, triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”. Tổ chức trại hè thiếu nhi các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng và chuyển giao, nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng đã có hiệu quả; đồng thời nghiên cứu các mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

– Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa ngoài trường học do Đoàn quản lý, đặc biệt là hệ thống Nhà Thiếu nhi. Chỉ đạo hệ thống Nhà Thiếu nhi hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cấp cơ sở tổ chức các hoạt động giao lưu, đưa các sân chơi lưu động đến với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện, các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã, phường, thị trấn. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhận rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

– Phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật, vận động nguồn lực, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em; tham mưu, giúp việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Thí điểm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần giúp thiếu nhi làm quen, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của các nước, đồng thời quảng bá hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tổ chức Trại hữu nghị thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia tại Việt Nam nhân năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Các địa phương có chung đường biên giới với nước láng giềng, các thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thiết kế các hoạt động giao lưu với thiếu nhi các nước bạn phù hợp với điều kiện của địa phương.

2.2. Về phương thức triển khai phong trào

– Hội đồng Đội Trung ương ban hành Hướng dẫn triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới (sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI). Hội đồng Đội các cấp cụ thể hoá phong trào bằng những giải pháp cụ thể đến các liên đội, chi đội, đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, trước hết,tất cả đội viên đều thuộc và có hành động thiết thực làm theo 5 điều Bác Hồ dạy phù hợp với độ tuổi, bậc học. Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Liên đội. Tổ chức tuyên dương danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội và các cấp theo kế hoạch.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”“Nghìn việc tốt” và các phong trào nhánh trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào nhanh, đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

 1. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

3.1. Công tác nhi đồng

– Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

– Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi: “Phụ trách Sao giỏi”, “Sao nhi đồng chăm ngoan… Tiếp tục triển khai có hiệu quả“Hướng dẫn hoạt động nhi đồng trong giai đoạn mới” của Hội đồng Đội Trung ương.

3.2. Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương. Từng bước nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội viên.

– Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức cho thiếu nhi thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên”; thí điểm ứng dụng bổ trợ thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên” qua mạng Internet. Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi. Nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp đánh giá để thống nhất với chương trình ngoài giờ lên lớp và những chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

– Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức Lễ Trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

3.3. Công tác xây dựng chi đội, Liên đội và Hội đồng Đội tại cơ sở

– Hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các cơ sở Đội.

– Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trong các trường học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

– Nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của Đội trong các trường theo chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo. Tập trung đầu tư phát triển tổ chức Đội và củng cố hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong các trường ngoài công lập, các trường có yếu tố nước ngoài. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi cho phù hợp với đặc thù của các trường ngoài công lập, các trường Quốc tế, trường dân lập có yếu tố nước ngoài.

– Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi, chi đoàn phụ trách thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

– Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lao động sớm, đặc biệt ở các khu vực đô thị, thành phố lớn, tham mưu giải pháp tập hợp, hỗ trợ, định hướng các em làm những việc tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

– Tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác Đội ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

3.4. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

– Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy ĐộiTổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

3.5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

– Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Hội đồng Đội các cấp phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước trong chọn cử, áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các nhà trường và cơ chế hoạt động cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi tại nhà trường.

– Hội đồng huấn luyện Trung ương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, Trại Huấn luyện Kim Đồng để đào tạo đội ngũ huấn luyện viên nguồn cho cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh. Thống nhất khung chương trình, thời lượng, chứng chỉ bồi dưỡng, phân cấp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp; thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới cung cấp cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi; tổ chức cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi cấp cơ sở thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách”.

– Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”,“Khăn hồng tình nguyện“, “Phụ trách giỏi”; mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện”. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng “Cánh én hồng”. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

– Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu” của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với Hội đồng Đội cấp xã và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trong thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

– Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác Đội, đảm bảo nhân sự giới thiệu cho Đại hội Đoàn các cấp. thành lập Hội đồng Đội cùng cấp sau Đại hội Đoàn; xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của Hội đồng Đội ở từng cấp.

 1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
 2. Hoạt động tập trung cấp toàn quốc và khu vực

– Lễ Khai giảng và phát động Chủ đề năm học 2017 – 2018 (tháng 9/2017).

– Chương trình “Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, Hành trình “Trung thu miền Tây Bắc” thăm và tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu 2017 (tháng 10/2017).

– Triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” qua mạng Internet (từ tháng 9/2017 – tháng 5/2018).

– Giải bơi “Đường đua xanh” lần thứ II, năm 2018 (từ tháng 3 – 6/2018).

– Hội nghị giao ban Chủ tịch Hội đồng Đội, sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018 và tổng kết hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2017 (dự kiến tháng 01/2018).

– Hội nghị công tác Đội toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022 (tháng 4/2018).

– Chương trình giáo dục về môi trường mang tên “Mizuiku – Em yêu nước sạch” (tháng 3 – 12/2018).

– Lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao giải thưởng “Kim Đồng” năm học 2017 – 2018 (dịp 15/5/2018).

– Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018 (tháng 7/2018).

– Trại sáng tác thơ văn Tuổi học trò và trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” (tháng 8/2018).

– Xét chọn, trao giải thưởng “Cánh én hồng” (tháng 11/2017).

– Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội (tháng 6, 7 và 8/2018).

– Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 (cuối tháng 7/2017).

 1. Hoạt động triển khai tại cơ sở

– Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức “Ngày hội thiếu nhi Việt Nam” nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

– Tổ chức Trại hè thiếu nhi các cấp trong dịp hè.

– Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” nhân dịp Tết Trung thu ở tất cả các cơ sở Đội trong cả nước.

– Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi.

– Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp.

– Tổ chức các cuộc thi, tập huấn, tuyên truyền măng non về: Luật trẻ em năm 2016, an toàn giao thông…

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018, Hội đồng Đội các cấp, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của địa phương, đơn vị; tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018; có nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với chỉ tiêu thi đua năm học do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

 

Nơi nhận:                                         

Để báo cáo

– Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo,

Văn phòng TW Đảng;

– UB VH, GD, TN, TN & NĐ của QH;

– Bộ GD & ĐT; Bộ LĐ, TB và XH;

– Ban Bí thư TW Đoàn;

– Các đồng chí UV HĐĐTW;

– Các ban, đơn vị khối phong trào;

– Báo TNTP, Báo Nhi đồng,

NXB Kim Đồng, Ban Phát thanh TTN;

– Trung tâm TTN TW, miền Trung, miền Nam;

– Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi Trung ương;

– BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, thành phố;

– Các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm

hoạt động TTN các tỉnh, thành phố;

– Lưu VP HĐĐTW.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNGCHỦ TỊCH 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Long Hải

Bí thư BCH Trung ương Đoàn

 

Nguồn: http://www.thieunhivietnam.vn/chuong-trinh-cong-tac-doi-va-phong-trao-thieu-nhi-nam-hoc-20172018-n399.html