Được của rơi trả lại người đánh mất

        Từ bấy lâu nay, chúng ta thường đọc những thông tin trên báo chí ca ngợi về những tấm gương “người tốt việc tốt”. Được của rơi tìm người trả lại là  việc…