ong-toan1-1375169845_600x0

Hai cha con cùng đỗ Đại học

Đã 53 tuổi nhưng do muốn động viên con trong học tập, ông Toán quyết định đi thi cùng với con trai và đạt 22 điểm khối C của ĐH Hồng Đức. >> Cụ ông 63 tuổi…