THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

Trường THCS Quảng Đông Thông báo cho tất cả các em học sinh lớp 5  đã  hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017, tập trung đến trường Trung học cơ sở để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm…