Hướng dẫn sử dụng tin nhắn qua điện thoại

Hiện nay nhà trường đã cập nhật đầy đủ số điện thoại của phụ huynh học sinh 8 lớp, đề nghị GVCN sử dụng tin nhăn để trao đổi 2 chiều với phụ huynh về tình hình học sinh lớp mình. Sau…