Đình làng Vịnh Sơn xã Quảng Đông

Nằm dưới chân núi Hoành Sơn, đình làng Vịnh Sơn là một công trình văn hóa tâm linh của người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Trải qua nhiều biến thiên của thời cuộc, người dân nơi…

Cảm tử Hòn La – ai nhớ, ai quên ?

QĐND – Hơn 40 năm trước, tại khu vực Vũng Chùa – Đảo La đã diễn ra một chiến dịch đặc biệt mang tên Chiến dịch Hòn La. Một đại đội cảm tử đã vượt qua mưa bom,…

Hòn La những ngày khói lửa

(QBĐT) – Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc, nhân dân tỉnh ta đã không quản ngại hy sinh, đóng góp bao xương máu cho hòa bình, thống nhất đất nước. Và trong…