Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHHỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG***Số: 196 – CTr/HĐĐTW Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017     CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018                                                                     —–   Năm học 2017 – 2018 diễn ra trong thời…

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…