Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHHỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG***Số: 196 – CTr/HĐĐTW Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017     CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018                                                                     —–   Năm học 2017 – 2018 diễn ra trong thời…