Mùa hè an toàn cho học sinh

Thực hiện việc giáo dục, phòng tránh đuối nước cho học sinh khi mùa hè năm 2021 đã bắt đầu cận kề, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã phối…
IMG_1335

Hoạt động vệ sinh môi trường tháng 4/2021

Ngày 15 tháng 04 năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn xã Quảng Đông, 72 bạn Đoàn viên và Đội viên lớp 9 trường THCS Quảng Đông đã tiến hành lao động vệ sinh, thu gom rác thải (đa…

Mô hình phòng chống đuối nước cho Đội viên

Trong tháng 6, Liên đội đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền măng non về phòng tránh đuối nước. Bên cạnh đó, đã phối hợp với GV thể dục tổ chức tập huấn về kỹ năng phòng, tránh và sơ…