Mô hình phòng chống đuối nước cho Đội viên

Trong tháng 6, Liên đội đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền măng non về phòng tránh đuối nước. Bên cạnh đó, đã phối hợp với GV thể dục tổ chức tập huấn về kỹ năng phòng, tránh và sơ…