Phó hiệu trưởng- Nguyễn Trường Giang

Ngày tháng năm sinh: -1979. Quê quán: Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình. Trình độ chuyên môn: Đại học Toán-Lí. Trình độ chính tri: Trung cấp Được bổ…
Anh thay Khoi

Hiệu trưởng- Nguyễn Đức Khôi

Ngày tháng năm sinh: 17-5-1959. Quê quán: Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình.Trình độ chuyên môn: Đại học Văn-Sử. Trình độ LLCT: Trung cấp.