unnamed

thời khóa biểu
IMG_4644

Trường Xanh – Sạch – Đẹp

Ông Nguyễn Đức Hiền – Chủ tịch UBND xã Quảng Đông và thầy giáo Nguyễn Hệ – Chủ tịch hội khuyến học xã tặng và trồng cây cho trường THCS Quảng Đông