Phó hiệu trưởng- Nguyễn Trường Giang

Tháng Mười Một 8, 2016 3:28 chiều

Ngày tháng năm sinh: -1979.

Quê quán: Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán-Lí.

Trình độ chính tri: Trung cấp

Được bổ nhiệm P. Hiệu trưởng từ tháng 8 năm 2016